YouTube
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt należy złożyć w wybranym przez siebie banku (lub bankach). Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nie posiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,
  • pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
  • pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Przy ubieganiu się o zwiększone dofinansowanie związane z wychowywaniem dziecka/dzieci również będzie konieczne udokumentowanie tego faktu. Następnie bank przesyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i po podpisaniu przez nabywcę umowy kredytowej wnioskowane środki przelewane są na rachunek banku. 

Zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu „Mieszkanie dla młodych”, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK na swojej stronie internetowej będzie aktualizował listę tych banków.

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

  • 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
  • 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
  • 20% przy dwójce dzieci;
  • 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako iloczyn powierzchni wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań. W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2. Dla regionu miasta Płocka kwota dopłaty wynosi: 3 468,84 zł/m2.

  1. Szybki kontakt
  2. Finansowanie
Telefon kontaktowy +48 (24) 267 88 75
+48 697 620 018
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa www.amabud.pl

 Bezpłatne doradztwo finansowe

Telefon kontaktowy +48 697 620 018
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook youtube 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.amabud.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej ani prospektu informacyjnego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2016 AMABUD Sp. z o.o. |   AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.