YouTube
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą firmy AMABUD Sp. z o.o. Ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Nasze działania są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe pozyskane przez naszą stronę www.amabud.pl oraz podczas wizyt w siedzibie firmy i kontakcie telefonicznym. Jednocześnie informujemy, iż wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.amabud.pl oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych poniżej.   

 „Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą”

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMABUD sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy ul. Kalinowej 68, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • otrzymania aktualnej oferty dewelopera na skutek prośby o jej przesłanie zgłoszonej w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej bądź prezentacji w biurze,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta,
 • zgłoszenia chęci otrzymania telefonu lub kontaktu mailowego z deweloperem zgłoszonego za pośrednictwem strony internetowej lub poczty email,
 • umówienia spotkania z pracownikiem dewelopera w siedzibie firmy,
 • pozyskania informacji na temat uzyskania możliwości doradztwa kredytowego,
 • rezerwacji, zawarcia oraz wykonywania Umowy (rezerwacyjnej, deweloperskiej lub innej zmierzającej do przeniesienia własności nieruchomości znajdujących się w ofercie Administratora).

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (tj. wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zawartej umowy z Administratorem)  art. 6 ust. 1 lit. c) i f) ww. Rozporządzenia (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub gdy jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora),   
4) podanie danych jest dobrowolne i równocześnie niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty sprzedaży nieruchomości lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie, jak również brakiem możliwości zawarcia Umowy.
5) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym AMABUD Sp. z o. o. ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie Umowy takie jak Banki, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansujące zakup nieruchomości, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe oraz budowlane.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku zawarcia umowy (rezerwacyjnej, deweloperskiej lub innej zmierzającej do przeniesienia własności nieruchomości znajdujących się w ofercie Administratora)    przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminów nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa niezbędnymi do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych lub upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

 1. Szybki kontakt
 2. Finansowanie
Telefon kontaktowy +48 (24) 267 88 75
+48 697 620 018
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa www.amabud.pl

 Bezpłatne doradztwo finansowe

Telefon kontaktowy +48 697 620 018
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook youtube 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.amabud.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej ani prospektu informacyjnego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2016 AMABUD Sp. z o.o. |   AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.